Üroloji – Böbrek Taşı Kırma, Böbrek Taşı, Taş Kırma Merkezi, ESWL, Biosan

Üroloji

Vücut Dışından Taş Kırma Tedavisi: (ESWL Extracorporal Shock Wave Lithotripsy)

Piezolith 3000

P3000-GenelESWL tedavisi ultrasonografi eşliğinde, küçük odaklı Wolf – Piezolith 3000 taş kırma cihazı ile yapılmaktadır. Şok dalgalarının küçük bir alana (3 – 6 mm) odaklanabilmesi (küçük odaklı cihaz) sayesinde taş dışındaki çevre dokular zarar görmez, hasta çok daha az ağrı hisseder ve en önemlisi tedavi bebek ve çocuk hastalarda bile güvenle kullanılabilir. ESWL tedavisi taşınızın yerine, büyüklüğüne ve sertliğine göre bir veya birkaç seans sürebilir.

Taş kırma tedavisi, vücut dışındaki bir kaynaktan elde edilen yüksek frekanslı ses dalgalarının taşa odaklanarak taşın parçalanması esasına dayanır. Taşa odaklanan şok dalgaları yüzeyde erozyon, taşın içinde taşa ait yapısal elemanları birbirinden ayıran gerilim dalgası oluştururlar ve böylece taş parçalanır.

Hasta, tedavi sırasında genellikle sırtüstü yatar pozisyondadır. Taş kırma makinasının içi su dolu balon şeklindeki bölümü, taşınızın olduğu bölgeye yerleştirilir ve bu balonun içindeki sonografi ve/veya makinanın röntgen bölümü yardımıyla taşınız odaklanır. Tedavi sırasında X ışını kullanım süresini en aza indirmek için, gerektiğinde X ışını ile odaklanan taşlar, tedavi boyunca ultrasonografi ile eş zamanlı takip edilebilir. Ultrasonografi ile röntgende görülemeyen (nonopak) taşlar da başarı ile tedavi edilebilir.

Her seans yaklaşık 20 – 30 dakika sürer. Taşınızın kırılma durumuna göre haftada 1 veya 2 seans tedavi gerekebilir. Tedavi öncesinde özel bir hazırlık veya açlık gerekmez. Bazı durumlarda taşı daha iyi görebilmek için mesanenin dolu olması gerekebilir.

Aspirin veya kan sulandırıcı ilaçların kullanımı durumunda taş kırma işlemi riskli olabilir. Bu nedenle ilaçların, tedavi öncesinde ilacı veren doktora danışılarak kesilmesi gerekebilir.

Tedavi sırasında uygulanan şok dalgaları, en düşük şiddetten başlanarak taşın kırılmasına yetecek seviyeye kadar yavaş yavaş artırılır. Taş tedavisi sırasında cildinizde yanma, elektriklenme benzeri veya böbrek ağrısını andıran ağrılar hissedebilirsiniz. Genellikle ağrılar sizi çok fazla rahatsız edecek şiddete ulaşmaz. Tedavinin herhangi bir aşamasında rahatsız olacak kadar ağrı hissederseniz, şok dalgalarının şiddeti düşürülerek veya ağrınızın olmadığı farklı açılardan şok dalgaları uygulanarak tedaviye devam edilir. Taş kırma tedavisi sırasında hissedilen ağrılar, tedavi durdurulduğunda birkaç dakika içinde kendiliğinden geçer. Hissettiğiniz ağrı, taşın kırılmasına yetecek güçte şok dalgası uygulanmasına izin vermiyorsa ağrı kesici ilaçlarla tedaviye devam edilebilir. Çok nadir de olsa (yılda 1 – 2 vakada) tüm uğraşlara rağmen hasta, tedavi sırasında ağrı hissetmeye devam edebilir. Bu durumda morfin türü bir ilaç uygulanarak veya bir anestezi uzmanından yardım alınarak tedavi yapılabilir.

ESWL tedavisiyle taşınız, ortalama toz şeker – bulgur büyüklüğünde parçalara ayrılacaktır. Genellikle ilk 1 – 2 parça dökülürken hafif ağrı yapabilir. Bundan sonra kanal kısmen genişleyeceği için sonraki parçalar daha kolay düşecektir. Bu dönemi rahat geçirmeniz için gereken ilaç tedavisi, taş kırma sonrasında uymanız gereken tavsiyeler ve acil durumlarda ulaşabilmeniz için doktorlarımızın telefon numaraları size verilecektir.

Büyük taşlarda, henüz kırılmamış büyük parçaların idrar kanalına düşmesiyle veya birkaç küçük parçanın bir araya gelerek kanalda sıkışmasıyla ağrı oluşabilir. Nadir de olsa bu durumlarda bir sağlık kuruluşuna gitmek, serum taktırmak veya bir hekimin kontrolünden geçmek gerekebilir.

Tedavi sonrasında genellikle 3 – 7 gün içinde kontrole gelmeniz istenecektir. Yapılan kontrolde tüm taşlarınızı düşürdüğünüz saptanırsa, size uygulanan tedavinin özetini içeren bir epikriz raporu düzenlenecektir. Taşınız henüz bitmemişse yeniden ESWL tedavisi uygulanacak ve yeni bir randevu verilerek taşınız bitene kadar bu süreç devam edecektir.

Merkezimizde üriner sistemde (böbrek, mesane, idrar yolu) bulunan taşlarda başarı oranı %95 – 98 arasındadır. Tedavinin bitmesinin ardından ilk kontrolünüz 6 ay sonra yapılacak, kontrol zamanınız SMS veya e-posta ile size hatırlatılacaktır. Yeni taş oluşumu saptanmadığı sürece yılda bir kere kontrol yeterli olacaktır.

BİOSAN
GÖRÜŞÜ

EREKTİL
DİSFONKSİYON

ANLAŞMALI
KURUMLAR

TIBBI
BİLGİLER