ESWL Piezolith 3000 – Böbrek Taşı Kırma, Böbrek Taşı, Taş Kırma Merkezi, ESWL, Biosan

ESWL Piezolith 3000

Piezolith 3000

• Merkezimizde küçük odaklı Wolf – Piezolith 3000 taş kırma cihazı ile tedavi yapılmaktadır. Taş kırma tedavisinde kullanılan yüksek frekanslı ses dalgaları çok sayıda kuvars kristalinden oluşan transdüser (çanak) tarafından üretilir. Kuvars kristaller yüksek voltajlı elektrik uyarısına genleşerek cevap verirler (piezo-elektrik olay). Elektrik uyarısından sonra kristaller eski durumuna döner, yeni bir elektrik uyarısı ile yeniden genleşme başlar.
Bu genleşip daralma sırasında moleküler sürtünmeden yüksek frekanslı ses dalgaları (şok dalgaları) ortaya çıkar

Üriner sistem (böbrek, mesane, idrar yolu) taşlarında başarı oranı %95 – 98 arasındadır.

• Şok dalgalarının küçük bir alana (3 – 6 mm) odaklanması (küçük odaklı cihaz) nedeniyle taş dışındaki çevre dokular zarar görmez, hasta çok daha az ağrı hisseder ve en önemlisi tedavi bebek ve çocuk hastalarda bile güvenle kullanılabilir.

Taşı görüntülemede ultrasonografi ve skopi ile odaklamanın yapılabilmesi X ışını kullanım süresini en aza indirir. Gerektiğinde X ışını ile odaklanan taşlar bütün tedavi süresince ultrasonografi ile eş zamanlı takip edilebilirler.

• Ultrasonografi ile röntgende görülemeyen (nonopak) taşlar da başarı ile tedavi edilmektedir.

P3000-Genel
Piezolith 3000

Tedavi genellikle ağrısızdır, anestezi uygulaması yetişkinlerde çok nadiren gerekmektedir. 4 yaşın altındaki çocuk hastalarda anestezi uygulaması tercih edilmektedir.

Teknik Özellikler:

Enerji 0,1 – 1,8 mJ/mm2
Güç Ayarı 20 aralık
Focus volüm 0,075 cm3
Penetrasyon derinliği 0 – 15 cm
Tepe Açısı 80 derece
Gürültü seviyesi 72 dB
BİOSAN
GÖRÜŞÜ

EREKTİL
DİSFONKSİYON

ANLAŞMALI
KURUMLAR

TIBBI
BİLGİLER