Biosan Pozisyonları, Taş Düşürme Egzersizleri

Biosan Pozisyonları, Taş Düşürme Egzersizleri

biosan-pozis-1
Böbrek taşlarının büyük çoğunluğu yer çekiminin etkisiyle böbreğin alt bölümünde, böbrek içindeki kaliks (kadehsi yapı) denilen bölümlerde oluşur. Bu bölgede kırılan taşların hepsi günlük aktiviteyle dökülemeyebilir. Bunun nedeni böbreğin çıkışının böbreğin orta bölümünde bulunması ve bu seviyenin altında kalan kumların yer çekimi etkisiyle böbreğin alt bölümünde çökmesidir. Böbreğin alt bölümünde yerleşen taşların kırıldıktan sonra daha kolay dökülebilmesi için gereken özel pozisyon ve egzersizler, ilk defa Deutschen Gesellschaft für Urologie (40.Tagung 28 September-1 Oktober 1988) ve The Journal of Urology (Vol.145, 695-698, April 1991) dergilerinde BİOSAN POZİSYONLARI adıyla yayımlanmıştır. Bu durumu, içinde kumlar olan ve içine elimizin giremediği bir testiye benzetebiliriz. Kumları testinin içinden çıkartmak için nasıl testiyi ters çevirmemiz gerekiyorsa böbreğin alt bölümüne çöken kumların atılabilmesi için de böbreğimizi ters çevirmek gerekecektir. Böbreklerimizin belimizin her iki yanında bulunduğu düşünülürse böbreklerimizi ters çevirmenin en kolay yolu, yere koyduğumuz yüksekçe bir yastık üzerinde diz çökerek secdeye varır gibi alnımızı yere koymaktır. Sırtımızın olabildiğince dik olmasını sağlamak (testiyi tam olarak ters çevirmek) için kalçamızı yukarıya kaldırmalı, başımızı tam olarak eğmeliyiz. Kumların böbrek çıkışına kadar hareket etmesini sağlamak için en az 10 dakika (mümkünse daha fazla) bu pozisyonda durmalı ve bu süre boyunca sırtımızın arka kısmına (taşın bulunduğu taraftaki kaburgaların arka tarafına) iç organlarımız kımıldayacak şiddetle vurmalıyız. (Hem bu pozisyonda durup hem de sırta vurmak kolay olmayabilir; size yardımcı olacak birisi hareketin daha verimli olmasına katkıda bulunabilir.) Bu egzersizin mesane doluyken (tuvalete gitmeden önce) yapılması, mesane doluyken idrar kanalı ve böbrek içi bir parça da olsa genişleyeceği için daha yararlı olacaktır.
Sık taş düşüren hastaların veya kontrolde küçük taş parçaları saptanmış hastaların zaman zaman BİOSAN Pozisyonları’nda tarif edilen egzersizleri yapması, taşların böbrek içinde yerleşmeden dökülebilmesinde faydalı olabilir.

Biosan Pozisyonları Literatür Dökümanları

 

BİOSAN
GÖRÜŞÜ

EREKTİL
DİSFONKSİYON

ANLAŞMALI
KURUMLAR

TIBBI
BİLGİLER